Verksamhetsområden

Jag är verksam inom rättsområdena brottmål, familjerätt, fastighetsrätt, plan- och byggrätt, socialrätt och tvistelösning.

Jag lämnar även affärsjuridisk rådgivning i bl.a. bolagsrättsliga frågor och biträder med att upprätta och förhandla kommersiella avtal samt företräder bolag i kommersiella tvister.

books-2337098_1920